Eläinavusteisesta työstä on kyse silloin, kun terveys- tai sosiaalialan koulutuksen saanut työntekijä käyttää eläimiä apuna työssään. Eläimen mukaantulo edistää ihmisen kuntoutumista monilla eri tavoilla.

Puhumisen ohella voidaan hyödyntää toiminnan ja siihen liittyvän elämyksen kautta tapahtuvaa oppimista. Eläimen kanssa työskennellessä on mahdollista saada esille sellaista  tunne-elämään liittyvää tietoa, jolle ei vielä ole sanallista ilmaisua. Näitä asioita voidaan työntekijän tuella ottaa tietoisesti käsittelyyn.

Eläinten kanssa työskentely on sosiaalipedagokista toimintaa, jolla on todettu olevan ennantaehkäiseviä ja korjaavia vaikutuksia, sekä myönteistä vaikutusta ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.